به گزارش همگام به نقل از مسیرنیوز دکتر سعید محمد با اشاره به سه صنعت پیشران در برنامه‌های دولت جوان و انقلابی گفت: صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع معادن و صنعت کشاورزی سه صنعت پیشرانی است که در برنامه‌های آینده دولت در نظر گرفته‌ایم. دکتر سعید محمد در بررسی صنعت کشاورزی با اشاره به نقاط ضعف موجود در وزارت جهادکشاورزی افزود: یکی از چالش‌ها و آسیب‌های اصلی که در وزارت جهاد کشاورزی با آن روبه‌رو هستیم، مدیریت به روش سنتی در این وزارتخانه است. دکتر محمد اضافه کرد: حدود ۸۰ هزار نفر پرسنل شریف و زحمتکش در این وزارتخانه به دنبال حل مشکلات مردم هستند اما متأسفانه خروجی متناسب با این تعداد نیروی انسانی را شاهد نبوده‌ایم. دکتر سعید محمد کاندیدای جوان و انقلابی در تبیین برنامه‌های آینده دولت جوان و انقلابی در صنعت کشاورزی با اشاره به اینکه خدمات ارائه شده قانع کننده نبوده است گفت:

ادامه مطلب

۱۵۰ تیم مدیریتی در تولید برنامه دارم و مسائل و مشکلات را به ریز بررسی کرده ایم

سه صنعت پیشران در برنامه های دولت جوان انقلابی

سخاوتمند ساختن نظام بازنشستگی یکی از برنامه های مهمی است که در دستور کار سردار محمد قرار دارد

تشریح برنامه ها و دیدگاههای سعید محمد ، در مدیریت صاحب سبک هستم و خودم را اصلح می‌دانم

صنعت ,انقلابی ,کشاورزی ,محمد ,دولت ,دکتر ,اشاره به ,با اشاره ,دولت جوان ,جوان و ,صنعت کشاورزی

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


kingofbrj منابع زبان انگلیسی پی سی اپس | مرجع دانلود کامپیوتر کانون مهربانی tamirat121 Flora's site firewood اقامت کشورهای اروپایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان قیروکارزین( شهر آفتاب ) دیجی دانلود